Terminologie

Artikelen

Wat is een waiver?
    Na aanvragen van een audit via onze website ontvangt u van ons een Waiver welke getekend dient ...

Wat houdt een externe pentest in?
    Een externe pentest is het onderdeel van de audit waarbij we uw netwerk van buitenaf gaan aanvallen. ...

Wat is netwerk mapping?
    Network mapping is het in kaart brengen van een netwerk in de form van een schema. Bij een audit ...

Wat is netwerk reconnaissance?
    Als we het hebben over Netwerk Reconnaissance dan gaat dit over het eerste deel van de audit. ...

Wat houdt vulnerability discovery in?
    Vulnerability discovery is het onderdeel van de audit waar wij expliciet zoeken naar de kwetsbaarheden ...

Wat houdt reverse engineering in?
 Reverse engineering gebeurd alleen bij onze software audits en enkel wanneer wij de code niet beschikbaar ...

Wat houdt fuzzing in?
    Er bestaan verschillende soorten manieren van fuzzing en dit is toe te passen op zowel web applicaties ...

Wat houdt statische analyse in?
    Statische analyse is een onderdeel van Reverse Engineering. Bij statische analyse wordt naar ...

Wat is data nou eigenlijk?
    Data is een brede term wat ook op die manier opgevat dient te worden. Alles wat opgeslagen of ...

Wat is een Proof of Concent (POC)?
    Een Proof of Concept of afgekort POC is het demonstreren van een bepaald onderdeel. In het geval ...

Wat is een patch?
    Als we het over een patch hebben gaat het om een update van een stukje software. Vaak is een ...

Wat is een vulnerability assessment?
De vulnerability assessment tijdens de audit is het opzoeken van kwetsbaarheden binnen een bepaald systeem. ...

Wat is een IP Adres?
    Op dit moment zijn er 2 soorten ip adressen in gebruik. IPv4 en IPv6. De laatste zal ter zijner ...

Wat is authorizatie?
    Authorizatie (niet te verwarren met Authenticatie) is het controleren van de rechten van een ...

Wat is authenticatie?
    Authenticatie (niet te verwarren met Authorizatie) is het kenbaar maken wie u bent in een bepaald ...

Wat is een exploit?
    Een exploit is het uitbuiten van een bepaalde vulnerability of kwetsbaarheid. We spreken van ...

Wat is een vulnerability?
 Een vulnerability kan vrij vertaald worden naar een kwetsbaarheid. Een kwetsbaarheid kan veel betekenen. ...

Wat is een scope?
De scope van een penetratietest geeft het bereik van de audit aan. In de scope worden dus alle afspraken ...

Wat is een audit?
    Een audit is een algemene controle van een organisatie. Dit kan een bedrijfsproces zijn maar ...

Overzicht terminologie
    Audit    Een audit is een onderzoek naar of een controle van de opzet en werking van een bedrijfsproces. ...