Wat is een scope?

De scope van een penetratietest geeft het bereik van de audit aan. In de scope worden dus alle afspraken beschreven wat de pentester wel en niet uit mag voeren. Een veel voorkomend voorbeeld is dat een netwerk volledig onderzocht mag worden, maar dat gebruikers buiten de scope vallen. Social engineering zoals bijvoorbeeld een phishing aanval zal dus niet uitgevoerd worden.

    

    Bij het aanvragen van een audit via onze website ontvangt u van ons een document in de vorm van een checklist waarin u de scope aan kunt geven. Tevens zullen onderdelen die niet in een checklist aan te geven zijn worden besproken.