Wat is een waiver?


    Na aanvragen van een audit via onze website ontvangt u van ons een Waiver welke getekend dient te worden. Het gaat om een pentest waiver oftewel vrijwaring bij security-onderzoek. Bij dergelijk onderzoek is het belangrijk expliciet vast te leggen wat wij wel en niet mogen doen, bijvoorbeeld binnendringen in databases of het kopieren van gegevens. Hiermee voorkomen wij eventuele claims wegens schade of computercriminaliteit achteraf en voorkomt u onverwachte activiteiten en resultaten.