Wat is een audit?


    Een audit is een algemene controle van een organisatie. Dit kan een bedrijfsproces zijn, maar ook een accountantscontrole. Wij kijken bij de audit specifiek naar de informatiebeveiliging en de beschikbaarheid van uw automatisering wat het meest overeen zal komen met Technical Auditing.

    

    MijnSecurityParnter.nl biedt drie verschillende soorten audits aan en de mogelijkheid deze audits periodiek uit te voeren. De audits die wij aanbieden:

    

    Website audit

    Bij een website audit kijken we naar de beschikbaarheid en consistentie van de informatie op de website. Verder kijken we of gebruikers met kwaadaardige bedoelingen geen misbruik kunnen maken van andere bezoekers of van de beheerders.

    

    Netwerk audit

    Bij een netwerk audit onderzoeken we of gevoelige informatie niet via het internet is te bereiken. Ook kijken we of het netwerk geen systemen heeft waar kwetsbaarheden in zitten die kunnen worden misbruikt. Dit laatste geldt zowel voor externe aanvallen als intern.

    

    Software audit

    Met een software audit zal de applicatie waar het om draait onderzocht worden op kwetsbaarheden. Er wordt gekeken of de applicatie robuust is en er geen misbruik gemaakt kan worden van de functionaliteit. Verder zal er nagegaan worden of de verwerking van informatie op een juiste manier gebeurd.

    

    Na een audit zal er altijd een duidelijke rapport worden gemaakt waarin eventuele problemen uitvoerig zullen worden beschreven.