Wat is een exploit?


    Een exploit is het uitbuiten van een bepaalde vulnerability of kwetsbaarheid. We spreken van een exploit wanneer een bepaalde vulnerability misbruikt kan worden door het uitvoeren van een script, een stuk code of bepaalde commando's. De impact van de exploit is afhankelijk van de vulnerability dat wordt uitgebuit.

    

    Wanneer wij een kwetsbaarheid vinden binnen uw netwerk, website of softwarepakket en deze misbruikt kan worden zullen wij u een Proof of Concept (POC) aanleveren in de vorm van een exploit. Wanneer dit slechts om een aantal commando's gaat zal dit in de rapportage geplaatst worden. In het geval van een script of stuk code vind u het terug in de bijlage.