Wat houdt statische analyse in?


    Statische analyse is een onderdeel van Reverse Engineering. Bij statische analyse wordt naar de uitvoer van een applicatie gekeken zonder deze daadwerkelijk uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld het lezen van de broncode zijn, of het uitpakken en analyseren van de gecompileerde binary.

    

    Statische analyse wordt alleen voor webapplicaties en software pakketten uitgevoerd. Hiervoor dient u expliciet aan te geven in de scope wanneer u dit onderdeel van de audit uitgevoerd wilt hebben.