Wat is een IP Adres?


    Op dit moment zijn er 2 soorten ip adressen in gebruik. IPv4 en IPv6. De laatste zal ter zijner tijd de nieuwe standaard worden, immers zijn IPv4 adressen bijna allemaal in gebruik. Door de opbouw van IPv6 zijn hier veel meer adressen van beschikbaar.

    

    Een IP adres is een adres waarop een computer in een netwerk kan worden gevonden. Dit kan een lokaal ip adres zijn binnen een bedrijfsnetwerk, of een extern ip adres dat bereikbaar is over het internet.

    

    De beschikbare ranges voor lokale ip adressen (ipv4) zijn als volgt:

    Omschrijving    Eerste IP-adres        Laatste IP-adres

    24-bit block    10.0.0.0            10.255.255.255

    20-bit block    172.16.0.0            172.31.255.255

    16-bit block    192.168.0.0        192.168.255.255

    

    Behalve een enkele uitzondering, zoals bijvoorbeeld 0.0.0.0 (wat een broadcast adres is) worden alle overige adressen als extern adres gebruikt. Deze ip adressen zijn dus benaderbaar via het internet. Dat gaat dan om 0.0.0.1 tot 255.255.255.255.

    

    Wanneer wij om een intern adres van een bepaald onderdeel in de scope vragen (bijvoorbeeld de webserver) dan vragen wij dus om het lokale ip adres. Er zijn systemen die extern niet benaderbaar zijn, in het geval dat dit systeem toch onderdeel van de scope is, willen wij dus altijd het interne IP adres weten (met evt. bijbehorende hostnaam). Het komt voor dat een systeem ook extern te benaderen is. Als dit systeem onderdeel is van de scope vragen wij om beide ip adressen.