Wat is authorizatie?


    Authorizatie (niet te verwarren met Authenticatie) is het controleren van de rechten van een bepaalde gebruiker of software. Binnen een netwerk spreken we vaak van lees, schrijf en uitvoer rechten op bestanden en applicaties. Een bepaalde gebruiker mag bijvoorbeeld zijn eigen documenten openen, maar niet die van zijn collega's. Op een website of in een bepaald softwarepakket gaat dit meestal verder. Verschillende vormen van functionaliteit kunnen afgeschermd zijn voor bepaalde gebruikers. Zo moet een administrator veel meer kunnen dan een ingelogde gebruiker, welke op zijn beurt weer meer kan dan een normale bezoeker. Dit wordt bij authorizatie vaak Role-based access control genoemd.