Security Policy

Security Policy

Bij MijnPartnerGroep vinden wij de veiligheid van onze systemen, ons netwerk en onze producten erg belangrijk. We werken continu aan de veiligheid en optimalisatie van onze websites en systemen. Ondanks dat wij heel veel zorg besteden aan security, kan het voorkomen dat een zwakke plek wordt ontdekt. Indien dat het geval is, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Zwakke plekken kunnen op twee manieren worden ontdekt: je loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving, of je doet expliciet je best om een zwakke plek te vinden.

Ons responsible disclosure-beleid is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk en websites uitgebreid actief te scannen op zwakke plekken, want wij monitoren onze websites en netwerk zelf. Indien je dit toch doet worden er mogelijk kosten gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om deze kosten door te berekenen.

Voor wat betreft onze producten ben je van harte uitgenodigd om in een offline en non-productie omgeving actief op zoek te gaan naar kwetsbaarheden en je bevindingen aan ons te melden. Uit verantwoording naar onze klanten willen we niet oproepen tot hack-pogingen op hun infrastructuur. Echter, ook hiervoor geldt dat we zo snel mogelijk van je willen vernemen zodra er kwetsbaarheden worden gevonden, zodat wij deze adequaat kunnen verhelpen.

Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

Je bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar security@mijnpartnergroep.nl

Misbruik de kwetsbaarheid niet door bijvoorbeeld gegevens te downloaden, veranderen of verwijderen. Maak bij het aantonen van een kwetsbaarheid waar mogelijk gebruik van eigen accounts en lees maximaal 1 record uit. Wij nemen je melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken, ook zonder ‘bewijs’.

Deel het probleem niet met anderen, zie ook communicatie (Publicatie).

Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, van social engineering of hacking tools, zoals vulnerability scanners.

Geef ons voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

Wij zullen binnen drie werkdagen een reactie geven op je melding met een verwachte datum voor een oplossing. Indien er geen datum voor oplossing gemeld wordt zal het probleem uiterlijk binnen 30 dagen na melding opgepakt en opgelost zijn. Vanzelfsprekend zal je daar dan van op de hoogte worden gehouden.

Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen. Een uitzondering hierop is politie en justitie, in geval van aangifte of indien gegevens worden opgeëist.

Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.

In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker.

Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen uit te sluiten. We willen elke situatie apart kunnen afwegen. We achten ons zelf moreel verplicht om aangifte te doen op moment dat we het vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens misbruikt worden, of dat je kennis over de zwakheid met anderen hebt gedeeld. Je kan er op rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot aangifte zal leiden.

Als dank voor je hulp bieden wij een beloning voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, alle betrokken partijen op de hoogte te houden en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Kwetsbaarheden die buiten de scope van deze policy vallen:

 • Enumeration van gebruikersnaam op klantgerichte systemen (d.w.z. serverreacties gebruiken om te bepalen of een bepaald account bestaat)
 • Elke bug die afhankelijk is van een verouderde browser
 • Clickjacking op pagina's zonder gevoelige acties.
 • Unauthenticated / logout / login CSRF.
 • Aanvallen waarvoor MITM of fysieke toegang tot het apparaat van een gebruiker vereist is.
 • Eerder bekende kwetsbare libraries zonder een werkende Proof of Concept.
 • Comma Separated Values (CSV) injection zonder een kwetsbaarheid aan te tonen.
 • Problemen met SSL-certificaten
 • Serverconfiguratieproblemen (bijv. Open poorten, TLS-versies, Ontbrekende best practices in SSL / TLS-configuratie enz.)
 • DNS-configuratieproblemen
 • Elke activiteit die zou kunnen leiden tot een verstoring van onze service (DoS).
 • Problemen met content spoofing en textinjection zonder een aanvalsvector te tonen / zonder HTML / CSS te kunnen wijzigen

Communicatie (Publicatie)

Tijdens de beoordeling en het oplossingstraject is het niet toegestaan om zonder toestemming van ons hierover te publiceren. Op het moment dat het CVD-proces is afgerond staat het vrij om hierover te publiceren echter willen wij voor publicatie wel inzage hebben om eventuele onjuistheden te corrigeren. Een publicatie mag pas geplaatst worden met wederzijdse toestemming.

Scope van deze policy:

 • Mijnpartnergroep.nl
 • Mijn*partner.nl/be/de/eu

Elk asset dat niet in de scope wordt vermeld, valt buiten de scope voor de doeleinden van deze policy, evenals alle door en voor klanten gehoste inhoud en programma's en plug-ins van derden.

Houd er rekening mee dat sommige van onze websites op een vergelijkbare codebase draaien. Dit betekent dat problemen die op het ene asset worden aangetroffen, ook van toepassing kunnen zijn op een ander asset. Deze bevindingen zullen als één probleem worden beschouwd en behandeld.