Ethical Hacking

Ethical Hacking

Bij MijnSecurityPartner.nl zullen alle beveiligings audits op een verantwoorde wijze uitgevoerd worden. Dit soort audits vallen onder Ethical Hacking. Ethical Hacking houdt in dat de auditor in de schoenen van een kwaadwillende hacker stapt en op verantwoorde wijze een zo realistisch mogelijk beeld te scheppen van de (on)veiligheid van het in de scope gedefinieerde doelwit.