Planning

Planning

Het is uiteraard belangrijk dat uw bedrijfsproces zo min mogelijk hinder ondervind van de audit. Om hier zorg aan te dragen zullen wij u zo ruim als mogelijk van te voren op de hoogte brengen van een audit dat plaats zal vinden binnen uw netwerk, website of software.

Indien de scope van de audit het toe laat zullen we in overleg met u een of meer data vastleggen waarom de audit uitgevoerd zal worden. Wanneer dit onderbroken, voortgezet of afgerond wordt zal u hier tevens van op de hoogte worden gehouden.