Netwerk Audit

Netwerk Audit

De huidige samenleving draait om automatisering. Bedrijven zijn genoodzaakt om te schakelen naar de digitale wereld. Dit gebeurt met enige tijdsdruk en het oog richt zich het meest op gebruiksgemak. Netwerkbeheerders zijn vaak bezig met het oplossen van problemen bij gebruikers waardoor zaken als updaten van software wordt uitgesteld of zelfs helemaal vergeten. Hierdoor ontstaan beveiligingsproblemen binnen het netwerk. Dat is waar MijnSecurityPartner.nl onder andere naar zal kijken bij een netwerk audit.

Voordat de audit start brengen we eerst de beschikbaarheid van gevoelige informatie in kaart. Hierna zullen de systemen en services binnen een netwerk worden gecontroleerd op beveiligings- of configuratieproblemen. Alle data die wij verzamelen met betrekking tot uw netwerk zal aan u worden gerapporteerd.