Procedure van een software audit


    Zoals beschreven in het artikel over de algemene procedure zullen we pas met de audit beginnen nadat er een scope is bepaald en onze Waiver is getekend. Wanneer dat is gebeurd zullen we de volgende stappen volgen.    {KOMT NOG}