Bent u als webshophouder al voorbereid op de nieuwe privacy wetgeving?

Bent u als webshophouder al voorbereid op de nieuwe privacy wetgeving?
MijnSecurityPartner

Bent u als webshophouder al voorbereid op de nieuwe privacy wetgeving?

 

 Op 1 januari aanstaande gaat de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in en de Europese Commissie heeft onlangs aangekondigd met een vervangende verordening te komen die deze zal gaan vervangen. Deze verordening zal er voor zorg dragen dat de wet met betrekking op de privacy van persoonsgegevens in heel Europa gelijk zal zijn. Belangrijk om rekening mee te houden zijn in ieder geval de volgende zaken:
 
1.     Privacy instellingen moeten makkelijk zijn aan te passen en moeten altijd ingezien en gecorrigeerd kunnen worden door de gebruiker. De gebruiker bepaald zelf welke gegevens zij afstaat, tenzij de gegevens vereist zijn voor het geleverde product of service.
2.     Er is een meldplicht mocht data verloren, gestolen of vernietigd worden. Er wordt een toezichthouder aangesteld om deze meldingen te doen.
3.     Er zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe lang gegevens bewaard mogen blijven en waarvoor deze gebruikt zullen worden. Ook moet vastgelegd worden wie toegang heeft tot die informatie. Deze afspraken worden verplicht gesteld tussen gebruiker en de verwerker van de persoonsgegevens.
4.     Bij verwerking van grote hoeveelheden persoongegevens dient er een privacy officer aangesteld te worden welke zal controleren of de afhandeling van persoonsgegevens wel op een correcte wijze gebeurt.
5.     Zodra de Europese Privacy verordening van kracht gaat zullen er bij overtreding van deze regelgeving boetes worden opgelegd. Deze kunnen oplopen tot maximaal € 1.000.000 of 5% van de omzet.
 
Van belang is dus dat u na gaat of uw website of applicatie wel veilig genoeg is en of u wel genoeg gedaan heeft om de persoonsgegevens van uw klanten te beschermen. Om dit te controleren kunt u een controle (audit) uit laten voeren door MijnSecurityPartner.nl.  Zie onze website voor meer informatie: https://www.mijnsecuritypartner.nl